Diaqnoz qoy: Yaxın məsafədə oxumaqdan əziyyət çəkən 60 yaşlı xəstə

Retina/Vitreus

60 yaşlı qadın yaxın məsafədə oxumaqdan əziyyət çəkdiyindən şikayətlənir. O, fibromialgiya, artrit, interstisial sistit və hipertoniyadan müalicə alır. Ailə anamnezində böyrək xəstəliyi yoxdur. Onun görmə itiliyi hər iki gözündə 1.0 (v). Foto xəstənin makulasının görünüşü və fundus avto-flüoressensiyasının təsviridir. Ən çox ehtimal olunan diaqnoz hansıdır?