Diqnoz qoy: Ən vacib risk faktoru hansıdır?

Okuloplastika/Orbita

Fotoda göstərilən xəstə ofisinizə müraciət etdiyi təqdirdə müzakirə etməli olduğunuz ən vacib risk faktoru hansı olardı?