Histopatologiya – Sual 3

Yichieh Shiuey, MD
Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School

Şəkil 1
Şəkillər 1-2. Bu dəlib keçən keratoplastika olunmuş xəstənin buynuz qişasından hazırlanmış preparatın histopatoloji  təsviridir. Boyanma Konqo qırmızısı ilə həyata keçirilmişdir.

Şəkil 2

Suallar və cavablar
1. Siz hansı diaqnozu qoyardınız?
Cavab:

Buynuz qişanın stromal lattis distrofiyası.

2. Hansı patoloji dəyişikliklər nəzərə çarpır?
Cavab:

Qırmızımtıl boyanmış intrastromal depozitlər.

3. Stromal depozitlər nədən təşkil olunub?
Cavab:

Amiloiddən.

4. Əgər preparat polyarizəedici filtrlə müayinə olunarsa, nə görünəcək?
Cavab:

Polyarizəedici filtrlə müayinə zamanı amiloid depozitlər yaşıl işıltı şəklində görünür.

5. Bu vəziyyət zamanı hansı sistem təzahürlər müşahidə oluna bilər?
Cavab:

Sistem amiloidozlar zamanı dəri arteriyaları və digər orqanlar zədələnir. Xəstələrdə üz sinirinin parezi və 40 yaşından sonra blefaroxalazis müşahidə oluna bilər.

Cavablara bax