Qlaukoma – Sual 4

Lini Bhatia, M.D.
Teresa C. Chen, M.D.
MEEI

Şəkil

Anamnez

45 yaşlı qadın sağ gözündə yüngül ağrı, görmənin zəif dərəcəli bulanması və işıq mənbəyinə baxarkən “göy qurşağının” görünməsindən şikayət edir. O, buna bənzər vəziyyətlərin əvvəllər də müşahidə olunduğunu qeyd edir. OD- konyunktiva inyeksiyalı və ödemli, buynuz qişa şəffaf, ön kamerada az sayda hüceyrələr və bir neçə iri ölçülü keratik presipitatlar qeyd edilir (Şəkilə bax). TnOD-46 mm.c.süt. Ön kamera bucağı açıqdır.

Suallar və cavablar
1. Sizin ehtimal etdiyiniz diaqnoz hansıdır?
Cavab:

Pozner-Şlossman sindromu (Qlaukomatosiklitik kriz).

2. Differensial diaqnostikanı hansı xəstəliklərlə həyata keçirərdiniz?
Cavab:

İltihablaşmış açıq bucaqlı qlaukoma (xüsusi ilə virus mənşəli), kəskin qapalı bucaqlı qlaukoma, piqmentli qlaukoma, Fuk heteroxrom iridosikliti və neovaskulyar qlaukomalar ilə differensial diaqnostikanı həyata keçirmək olar.

3. Bu vəziyyəti uveal qlaukomadan necə fərqləndirərdiniz?
Cavab:

Uveal qlaukomalar zamanı xəstə daha çox əziyyət çəkir, konyunktival inyeksiyanın və ön kamerada olan hüceyrələrin miqdarı daha çox olur, həmçinin keçirilmiş iltihabın (periferik ön sinexiya, arxa sinexiya və s.) qalıq əlamətlərini müşahidə edilir.

4. Bu xəstəni necə müalicə edərdiniz?
Cavab:

Aşağıdakılardan hər hansı biri istifadə oluna bilər: damcı şəkilli beta-blokatorlar, damcı şəkilli alfa-aqonistlər, damcı şəkilli və sistem karbon anhidrazanın ingibitorları, damcı şəkilli kortikosteroidlər və sikloplegik vasitələr.

5. Növbəti müşahidələr nə üçün vacibdir?
Cavab:

Bu xəstələr xroniki açıq bucaqlı qlaukomanın inkişafı üçün yüksək risk qrupuna daxil olduqlarından mütəmadi nəzarət altında olmalıdırlar.

Cavablara bax