Tor qişa/Uveitlər – Sual 15

Rosa Y Kim, MD | Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School

Tərcümə etdi: Dr. Firəngiz İbrahimova
e-mail: fibrahimova511@gmail.com

Şəkil 1.

Bu, görməsinin azalmasından şikayət edən xəstənin sağ gözüdür.

Suallar və cavablar
1. Diaqnoz nədir?
Cavab:

Okulyar histolplazmoz.

2. Hansı coğrafi ərazilər bu diaqnoz üçün endemik hesab olunur?
Cavab:

Ohayo və Missisipi çaylarının vadiləri. Daimi orada yaşayan yetkin şəxslərin 60 %-i, və ya daha çoxu histoplazmin dəri testinə müsbət reaksiya verir.

3. Makulyar fotokoaqulyasiyalarının tədqiqinə (MFT) əsasən ekstrafoveal subretinal neovaskulyar membranların (SRNVM) və yukstafoveal SRNVM-nin meyarları hansılardır?
Cavab:

Extrafoveal SRNVM-lər, flüoressein angioqrafiyada foveal avaskulyar zonanın mərkəzindən 200-dən 2500 mikronadək məsafədə hiperflüoressensiya zonası kimi müəyyən edilir. Yukstafoveal SRNVM-lar foveal avaskulyar zonanın mərkəzindən 1-200 mikron məsafədə kənari hiperflüoressensiya, və ya mərkəzdən 200-2500 mikron məsafədəki SRNVM daxilində qan, və ya mərkəzdən 200 mikron məsafədəki  SRNVM bloklanmış flüoressein nahiyəsi ilə müəyyən edilir.

4. Ekstrafoveal SRNVM-larla bağlı MFT-nın nəticələri necə olub?
Cavab:

24 ayda heç bir müalicə almayan qrupun 50%-də və müalicə alan qrupun 22%-də 6 sıra görmə itkisi baş verib. Nəzarət qrupları ilə müqayisədə izləmənin  bütün mərhələlərində, bütün alt qruplara lazer müalicəsi yaxşı təsir etmişdir.

5. Yukstafoveal SRNVM-larla bağlı MFT-nın nəticələri necə olmuşdur?
Cavab:

1 illik müşahidədə 6 sətirli görmə itkisi riski heç bir müalicə almayan qrupda 24,8 %, müalicə olunan qrupda isə 6,6 % təşkil etmişdir.

6. SRNVM-lar üçün makulyar fotokoaqulyasiyanın bəzi ağırlaşmaları hansılardır?
Cavab:

SRNVM-ların müalicəsinin ən mühüm ağırlaşması membranın təkrarlanmasıdır. Digərlərinə torlu qişanın piqment epitelinin yırtılması, kəskin xoroidal qanaxma və sinir lifi təbəqəsində qüsurlu sahələr daxildir. Premakulyar fibroplaziya və daxili hüdudi membranın kontrakturası da baş verə bilər  ki, bu da makula dəliklərinin yaranmasına səbəb ola bilər.

Cavablara bax