Ümumi oftalmologiya – Sual 9

Yichieh Shiuey, MD | Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School

Tərcümə etdi: Dr. Firəngiz İbrahimova
e-mail: fibrahimova511@gmail.com

Şəkil 1.

Bu, anadangəlmə hər iki gözündə görmə qabiliyyəti çox aşağı olan, ifrat açıq dərili uşağın şəklidir. Yarıqlı lampa ilə müayinə zamanı qüzehli qişanın transillüminasiyası müşahidə olunurdu.

Suallar və cavablar
1. Diaqnoz nədir?
Cavab:

Dəriyə, saçlara və gözlərə fəsad verən göz-dəri (oculocutaneus) albinizmi. Göz albinizmində üstünlük təşkil edən əlamət gözün hipopiqmentasiyasıdır.

2. Görmə qabiliyyətinin azalmasının ən çox ehtimal olunan səbəbi nədir?
Cavab:

Albinizmdə demək olar ki, həmişə foveal  hipoplaziya olur və  görmənin azalması bununla əlaqəlidir.

3. Bu uşaqda göz müayinəsinin nəticələri necə ola bilər?
Cavab:

Kəfkirvari nistaqm, qüzehli qişanın transilluminasiya qüsurları, göz dibinin zəif piqmentasiyası, foveal hipoplaziya. Baxmayaraq ki, bu uşaqda çəpgözlük yoxdur, lakin bu xəstəlikdə tez-tez rast gəlinə bilən haldır.

4. Bu kliniki əlamətlərə hansı ferment çatışmazlığı səbəb ola bilər?
Cavab:

Tirozinaza çatışmazlığı albinizmə səbəb ola bilər, çünki ferment fenilalanin və tirozindən melanin sintezi üçün lazımdır. Bu tip albinizm tirozinaza-mənfi adlanır. Tirozinazanın kifayət qədər olduğu albinizm növlərinə tirozinaza müsbət albinizm deyilir.

5. Bu uşağın göz-dəri əlamətləri ilə hansı həyati təhlükə arasında əlaqə mümkündür?
Cavab:

Çediak-Hiqaşi (Chediak-Higashi) sindromu albinizmlə əlaqəli olan və həyati təhlükəli infeksiya ilə nəticələnə bilən immun çatışmazlığı sindromudur. Hermanski-Pudlak (Hermansky-Pudlak) sindromu qanaxma anomaliyaları ilə nəticələnən, albinizmlə əlaqəli bir vəziyyətdir.

Cavablara bax