Tövsiyələr
Beynəlxalq Klinik Tövsiyələr
ICO International Clinical Guidelines
Standartlar
Beynəlxalq Oftalmologiya Şurasının (BOŞ) funksional Görmə üzrə məruzəsi
ICO Report on Functional Vision
1984-cü ildə BOŞ tərəfindən qəbul edilmiş Görmə İtiliyinin Təyini üzrə Standartlar
1984 ICO Visual Acuity Measurement Standard
Sürücülər üçün görməyə olan tələblər
Vision requirements for driving
ÜST-ün görmənin itirilməsi və görmə funksiyalarının təyini üzrə standartları
WHO standards for definition of vision loss and visual functioning
BOŞ-un görmənin itirilməsinin təyini üzrə standartlarının bəyannaməsi
ICO resolution on standards for measurement of vision loss