Diaqnoz qoy: trabekulektomiyadan sonra düz filtrasion yastıq (bleb) və dayaz ön kamera

Qlaukoma

Birincili açıq bucaqlı qlaukoması olan xəstəyə trabekulektomiya əməliyyatı aparılıb. Əməliyyatdan sonrakı ilk gündə görmə itiliyi 0.25-ə qədər artıb, filtrasion yastıq (bleb) demək olar ki, düzdür, ön kamera dayazdır, göz daxili təzyiq 1 mm c. sütunudur. Ən çox ehtimal olunan problem nədir?