Bu səhifədə istifadə olunan materiallar Amerika Oftalmologiya Akademiyası tərəfindən hazırlanmış “Oftalmoloji Təhsil və Yeniliklər Şəbəkəsində” (AAO ONE Network) yerləşdirlimiş “EyeNet” jurnalından götürülmüşdür.

Piyogen qranuloma

44 yaşlı qadın sağ alt göz qapağında 2 həftəlik anamnezi olan, yeni, böyüyən törəmə ilə müraciət etmişdi. Törəmə…
Daha ətraflı

Kirpikli cismin xarici melanoması

66 yaşlı kişi sol gözündə 2 aydan çoxdur ki, davam edən qızartı və ağrı şikayəti ilə müraciət etmişdi.…
Daha ətraflı

Netarsudil istifadəsinə bağlı yaranan retikulyar bulyoz epiteliyal ödem

Birincili açıq bucaqlı qlaukoması olan 86 yaşlı qadın gözdaxili təzyiqi ölçmək üçün klinikaya müraciət etmişdi. O, bir ay…
Daha ətraflı

Göbələk mənşəli endoftalmit

Sol gözündə Tip 1 Boston kreratoprotezi (KPro) olan 79 yaşlı qadın Kpro`nun ön optikasının altındakı infiltratla müracəit etmişdi.…
Daha ətraflı

Retinal Astrositik Hamartoma və Tuberoskleroz

13 yaşlı qız oftalmoloji klinikaya rutin müayinə üçün müraciət etmişdi. Görmə itiliyi 1,0 idi və ön seqmentdə hər…
Daha ətraflı

Nadir rast gəlinən hipofizar makroadenoma

49 yaşlı kişi sol gözündə 2 aydır davam edən temporal korluq anamnezi ilə müraciət etmişdi. O, görməsini mərkəzdən…
Daha ətraflı

Piqment Epitelinin qopması ilə birgə xoroidal nevus

57 yaşlı qadın yerli optometrist tərəfindən sol gözdə aşkarlanan zədə sahəsinə görə okulyar onkologiya şöbəsinə göndərilmişdi. Xəstə hər…
Daha ətraflı

Xroniki Qranulomatoz Xəstəlik (XQX)

7 yaşlı, asimptomatik oğlan hər iki gözündə çoxsaylı “döyülmüş” xorioretinal zədə sahələrinə görə göndərilmişdi. Xəstə X ilə əlaqəli…
Daha ətraflı

Bilateral fokal xoroidal ekskavasiya

Bir neçə il dəyişkən ikili görmə və kiçik şriftləri oxumaqda çətinlik çəkdikdən sonra, 38 yaşlı qadının hər iki…
Daha ətraflı

Qüzehli qişa piqment epitelinin “burum”u

53 yaşlı kişi sağ gözünün önündə hərəkət edən kölgədən şikayət edirdi. O, həvəskar astonomiya fotoqrafı və autogiro təyyarə…
Daha ətraflı

Subretinal fibrin ilə mərkəzi seroz xorioretinopatiya

37 yaşlı kişi sağ gözündə son 2 həftə müddətində baş vermiş görmənin azalması şikayəti ilə müraciət etmişdi (şəkil…
Daha ətraflı

Periorbital dərialtı emfizema

79 yaşlı qadın ayaqüstü vəziyyətdən yıxıldıqdan sonra aydın nəzərə çarpan sağ periorbital ödemə görə müayinə olundu (şəkil 1).…
Daha ətraflı