Bu səhifədə istifadə olunan materiallar Amerika Oftalmologiya Akademiyası tərəfindən hazırlanmış “Oftalmoloji Təhsil və Yeniliklər Şəbəkəsində” (AAO ONE Network) yerləşdirlimiş “EyeNet” jurnalından götürülmüşdür.

Qeyri-bullöz ixtioziform eritroderma zamanı bilateral ektropion

34 yaşlı qadın anamnezində 6 aydır ki, davam edən yaşaxma, yad cisim hissiyyatı və hər iki gözqapağı kənarının…
Daha ətraflı

Posttravmatik submakulyar xorioidal cırıq

20 yaşlı qadın avtomobil qəzası nəticəsində sağ gözündən travma alaraq xəstəxanaya müraciət etmiş və müayinə zamanı makulyar nahiyyədə…
Daha ətraflı

Mikroanevrizm. Daxili hüdudi membranaltı hemorragiya ilə.

58 yaşlı kişi qəfil baş vermiş mərkəzi görməsinin itirilməsindən şikayət edir. Göz dibinin müayinəsi zamanı tor qişanın geniş…
Daha ətraflı

Buynuz qişanın ağacvari xorası

56 yaşlı qadın bir aydır ki, sol gözündəki ağrıdan, qızartıdan və görməsinin bulanmasından şikayət edir. Sözlərinə əsasən əvvəllər…
Daha ətraflı

Qüzehli qişanın spontan qanaxması

83 yaşlı qadın sol gözündə görmənin zəifləməsindən şikayət edir. Xəstənin sözlərinə əsasən sol gözündəki ağımtıl duman onun görməsinə…
Daha ətraflı

Tor qişanın və piqment epitelin kombinə olunmuş hamartoması

24 yaşlı qadının sağ gözündə görmə itiliyi vahid, sol gözündə isə 0.5 təşkil edir. Onun  sol gözünə makulyar…
Daha ətraflı

Konyunktival teleangiektaziya

Şəkildə gördüyünüz çoxsaylı konyunktival teleangiektaziyalar üzün müddətli beta-şüalanmanın ağırlaşmasıdır. Gözün beta-şualanmasının məqsədi pterigium əməliyyatından sonra baş verə biləcək…
Daha ətraflı

Hipertenziv Ön İşemik Optik Neyropatiya

38 yaşlı kişi son 24 saat ərzində sağ gözündə görmənin təhrif olunmasından şikayət edir. Onun sözlərinə əsasən görmə…
Daha ətraflı

Təzə Lazer çapığı

Anamnezində heç bir problemi olmayan 39 yaşlı qadın son bir həftə müddətində sol gözündə görməsinin ağrısız və kəskin…
Daha ətraflı

Konyunktivanın Malignant melanoması

62 yaşlı qadın qeyd edir ki, onun sol gözünün konyunktivasında 8 yaşından xal var. 10 gün əvvəl həmin…
Daha ətraflı