Konyunktival teleangiektaziya

Şəkildə gördüyünüz çoxsaylı konyunktival teleangiektaziyalar üzün müddətli beta-şüalanmanın ağırlaşmasıdır. Gözün beta-şualanmasının məqsədi pterigium əməliyyatından sonra baş verə biləcək residivin qarşısını almaqdır. Şüalanmanın nəticəsində pterigiumun residivi baş verməsə də xəstə teleangiektaziyalarla əlaqədar yaranmış kosmetik qüsurdan çox narahatdır.