Oftalmoloji ədəbiyyat nəşri və yayımı

Abreviaturalar 2020. Azərbaycan dilində.
Beynəlxalq klinik tövsiyələr. Azərbaycan və ingilis dilində.
BOŞ Qlaukomanın Diaqnostikası və Müalicəsi üzrə Təlimatları
ICO Medical Student Handbook. Azərbaycan dilində.
Oftalmoloqlar üçün etik kod. Azərbaycan və ingilis dilində.
Oftalmoloji status 2020. Azərbaycan dilində.
Kanski's Clinical Ophthalmology: Systemic approach. 8th Edition - 2016 / Kanskinin Klinik Oftalmologiyası: Sistem yanaşma. 8-ci nəşr - 2016
J. Kanski. Signs in ophthalmology: Causes and differential diagnosis. / Oftalmologiyada əlamətlər: Səbəblər və diferensial diaqnoz.
David J. Spalton. Atlas Of Clinical Ophthalmology. Third edition. 2004. / Klinik Oftalmologiya Atlası. 3-cü nəşr. 2004.
Samar K Basak. Atlas Of Clinical Ophthalmology. Second edition. 2013. / Klinik Oftalmologiya Atlası. 2-ci nəşr. 2013.
Taylor and Hoyt’s Pediatric Ophthalmology and Strabismus. Fifth edition. 2017. / Taylor və Hoyt. Pediatrik Oftalmologiya və Çəpgözlük. 5-ci nəşr. 2017.
Practical Management of Pediatric Ocular Disorders and Strabismus: A Case-based Approach 1st ed. 2016 / Pediatrik Göz xəstəliklərinin və Çəpgözlüyün Praktik idarə olunması. Klinik hallara əsaslanmış yanaşma. 1-ci nəşr. 2016.
COLOR ATLAS & SYNOPSIS OF Clinical Ophthalmology. Pediatric Ophthalmology.
Challenging Cases in Pediatric Ophthalmology. 1st Edition. 2012.
A Color Handbook Pediatric Clinical Ophthalmology. 2012.
Atlas of Ocular Optical Coherence Tomography. 2018.
Basic Techniques of Ophthalmic Surgery. 2009.
Case Reviews in Ophthalmology. Second edition. 2018.
Diagnostic Imaging of Ophthalmology. A Practical Atlas. 2018.
Endophthalmitis. 1st Edition. 2016.
Eye Pathology. An IllustratEditionGuide. 2015
Intraocular Inflammation. 1st Edition. 2016.
Manual of Retinal Diseases. A Guide to Diagnosis and Management. 1st Edition. 2016.
Moorfields Manual of Ophthalmology
Multifocal Intraocular Lenses The Art and the Practice
Oculoplastic Surgery Atlas. Cosmetic Facial Surgery. 2nd Edition.
Oculoplastic Surgery Atlas. Eyelid and Lacrimal Disorders. 2nd Edition.
Principles and Practice of Lacrimal Surgery. 2nd Edition.
Oxford Handbook of Ophthalmology. 4th Edition.
The Eye Basic Sciences in Practice. 4th Edition.
Updates on Myopia