Diaqnoz qoy: buynuz qişa və konyunktiva törəməsi olan yeni doğulmuş uşaq

Buynuz qişa/ön seqment xəst.

Yeni doğulmuş körpə konyunktiva və buynuz qişa nahiyyəsindəki törəməni müayinə etmək üçün göndərilib. Törəmənin səthində tük də görünə bilər. Ən çox ehtimal olunan diaqnoz hansıdır?