Diaqnoz qoy: Bir neçə il müddətində böyüyən ağrısız törəmə

Okuloplastika/Orbita

85 yaşlı kişi sol alt göz qapağının törəməsi və gözünün sulanmasından şikayət edir. Görməsi normaldır. 5 mm X 7 mm ölçülü törəmə ağrısızdır və bir neçə ildir ki, böyüyür. Ön lamellada yerləşdiyi üçün aşağı göz qapağının bir qədər xaricə çevrilməsinə səbəb olub. Göz qapağı boyunca kirpiklər yoxdur. Hansı kliniki əlamət daha çox bədxassəli neoplastik prosesə uyğundur?