Diaqnoz qoy: 50 yaşlı qadında anizokoriyanın səbəbi

Neyro-oftalmologiya

50 yaşlı qadın təcili yardım şöbəsində anizokoriya diaqnozu ilə müayinə olunur. İşıqda onun bəbəkləri sağda 4 mm, solda 5 mm ölçüdədir. Qaranlıqda onun bəbəkləri sağda 6 mm, solda isə 5,5 mm ölçüdədir. O, sol gözündə yaxın məsafədə işığa həssaslığın artdığını və görməsinin bulanıq olduğunu bildirir. Müayinədə heç bir çəpgözlük, və ya ptoz yoxdur. Onun anizokoriyasının etiologiyasını müəyyən etmək üçün ən uyğun farmakoloji test hansıdır?