Diaqnoz qoy: Latanoprost istifadə edən xəstədə yan təsir

Qlaukoma

65 yaşlı xəstənin hər iki gözündə qlaukoma var. Sağ gözə illər əvvəl trabekulektomiya edilib və artıq qlaukoma damcılarına ehtiyac yoxdur. Xəstə indi yalnız sol gözündə latanoprostdan istifadə edir. Şəkildə göstərilən sol hipertrixozdan başqa, bu xəstədə latanoprostun hansı əlavə təsiri ola bilər?