Diaqnoz qoy: Mərkəzi görmənin tədricən pisləşməsindən əziyyət çəkən 22 yaşlı şəxs

Retina/Vitreus

22 yaşlı sağlam qadın mərkəzi görməsinin bir neçə il ərzində tədricən pisləşməsini qeyd edir. Onun görmə ilə bağlı əlavə şikayətləri yoxdur, uşaqlıq və yeniyetməlik dövründə adi görmə müayinələrindən keçib. O, lazer və günəş şüalarının təsirinə məruz qalmayıb, narkotik vasitələrdən istifadə etməyib.

Onun görmə itiliyi hər gözdə 0.3-dür. Fundusun müayinəsi incə foveal dənəvərliyi göstərir. Xəstənin göstərilən optik koherens tomoqrafiya (OKT) dəyişikliyinin ikitərəfli olduğunu nəzərə alsaq, bu vəziyyətin ən çox ehtimal olunan əsas mexanizmi hansıdır?