Diaqnoz qoy: Trabekulektomiyadan sonra qıcıqlanma, bulanıq görmə və göz yaşarması

Qlaukoma

Anamnezində trabekulektomiya əməliyyatı keçirmiş 75 yaşlı qadın sizə ipsilateral qıcıqlanma, bulanıq görmə və göz yaşarması şikayətləri ilə müraciət edir. Siz bleb ilə əlaqəli infeksiyadan şübhələnirsiniz. Bu tip infeksiya üçün risk faktoru nədir?