Diqnoz qoy: Məktəbdə lövhəni görə bilməyən 8 yaşlı uşaq

Pediatrik oft./Çəpgözlük

8 yaşlı oğlan görmə qabiliyyətinin kəskin azalması və məktəbdə lövhəni görməkdə çətinlik çəkməsinə görə müayinəyə göndərilib. Görmə itiliyi OD – 0.5, OS isə 0.4 – dür. Rəngləri ayırma qabiliyyəti, görmə sahəsi və göz bəbəyinin müayinəsi zamanı patoloji dəyişiklik aşkar edilmədi. Nəzərəçarpan refraksiya qüsuru yoxdur, görmə sinirində və tor qişada kobud pozuntular görünmür. Hansı diaqnostik test diaqnozu daha dəqiq aşkarlamağa kömək edə bilər?