Diqnoz qoy: Baş ağrısı, ürəkbulanma və qusması olan 47 yaşlı qadın

Neyro-oftalmologiya

47 yaşlı qadın yeni başlayan baş ağrıları, ürəkbulanma və qusma ilə müraciət edib. Neyro-görüntüləmə və sonrakı biopsiya ilə talamusda multiform qlioblastoma aşkar olunub. Şişin yerindən asılı olaraq hansı neyrooftalmoloji əlamətləri görmək olar?