Diaqnoz qoy: Parkinsonabənzər tremor və seruloplazminin səviyyəsinin azalması

Buynuz qişa/ön seqment xəst.

Xəstədə parkinsonabənzər tremor və ön seqmentin fotoda göstərildiyi kimi yarıqlı lampa təsviri var. Laborator müayinələr qan zərdabında seruloplazminin səviyyəsinin azaldığını göstərir. Ən çox ehtimal olunan diaqnoz hansıdır?