Diaqnoz qoy: Piqment qlaukoma və nəzarətsiz GDT-i olan 40 yaşlı şəxs

Qlaukoma

Piqment qlaukoma və nəzarət olunmayan gözdaxili təzyiqi (GDT) olan 40 yaşlı kişidə mitomisin C tətbiqi ilə trabekulektomiya əməliyyatı icra olunub. O, əməliyyatdan sonrakı dövrdə müşahidə oluna bilən hansı ağırlaşmaya görə yüksək risk altındadır?