Diaqnoz qoy: Sağ gözündə görməsinin azalmasından şikayət edən 85 yaşlı qadın

Retina/Vitreus

Sistem hipertenziyadan əziyyət çəkən 85 yaşlı qadın sağ gözündə görmənin azalmasından şikayət edir. 1 il əvvəl həmin gözdə görmə itiliyi 0.5 olduğu halda, hazırda 0.2 təşkil edir. Sol göz dibini posttravmatik bulanmaya görə müayinə etmək olmur. Fotoda göz dibi və flüoressein angioqrafiyanın təsviri təqdim edilib; tor qişanın digər sahələri xüsusiyyətsizdir. Ən uyğun diaqnoz hansıdır?