Diaqnoz qoy: Görmə itiliyinin tədricən azaldığını qeyd edən kök qadın

Okuloplastika/Orbita

37 yaşlı kök qadın görmə qabiliyyətinin tədricən azaldığını bildirir. Hər iki gözdə görmə itiliyi 0.5-dir və görmə sahəsində konsentrik daralma müşahidə edilir. Müayinə zamanı xroniki papillödem aşkar olundu. Lyumbal punksiya kəllədaxili serebrospinal maye təzyiqinin yüksəldiyini göstərir. Optik sinir qişasının fenestrasiyası tövsiyə olundu. Optik sinir qişasının fenestrasiyasından əvvəl lateral orbitotomiyanı yerinə yetirərkən aşağıdakı anatomik strukturlardan hansının daha çox zədələnmə riski var?