Diaqnoz qoy: Gözün barmaqla zədələnməsindən sonra yaranan davamlı qırmızı göz

Buynuz qişa/ön seqment xəst.

Beş gün əvvəl LASİK əməliyyatı keçirmiş 41 yaşlı kişinin sağ gözünə uşağın barmağı girib. Dərhal gözü yaşarıb, görməsi getdikcə zəifləyib və gözündə yad cisim hissiyatı yaranıb. Ağrı keçsə də, gözünün qızartısı keçməyib. O, yerli antibiotik damcılardan və bandaj kontakt linzalardan istifadə edib. Müayinə zamanı korreksiya olunmamış görmə itiliyi 0.02, LASIK interfeysinin diffuz torşəkilli bulanıqları, buynuz qişa stromasının yüngül ödemi və flep üzərində sağalan epitelial qüsur aşkar edilib. Uyğun gələn ən münasib müalicə variantı hansıdır?