Diaqnoz qoy: Aksenfeld-Riger sindromunda ən çox rast gəlinən sistem anomaliyası

Qlaukoma

Aksenfeld-Riger sindromunda ən çox hansı sistem anomaliyasına rast gəlinir?