Diaqnoz qoy: Davamlı, birtərəfli, aralıq uveitli 63 yaşlı qadın.

Uveitlər

63 yaşlı qadın davamlı, birtərəfli, aralıq uveitlə müraciət edib. Treponema anticismi, qamma interferonun azadolması testi, döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası və ümumi qan analizi də daxil olmaqla, onun əvvəlki testləri mənfi, və ya normal həddə olub. Onun yanaşı xəstəliyi yoxdur və orqanlarıın müayinəsində nəzərəçarpan patologiya qeyd edilmir. Qadın, yüksək dozada oral prednizolon (gündəlik 60 mq) qəbul etməyə başlayıb və aralıq uveiti sağalıb, lakin gündəlik 30 mq-a qədər azaldılan zaman xəstəlik təkrarlanıb. O, indi sistemli kortikosteroid qəbul etmir. Onun sağ gözündə şüşəvari cisimdə lokal iltihab var, lakin qartopası, qar yığını, torlu pərdə və ya retinal zədələnmə yoxdur. Sol göz tamamilə fərqlənmir. Bu xəstəni müalicə etmək üçün ən uyğun növbəti addım hansıdır?