Diaqnoz qoy: Göz qapaqlarının, bəbəklər və qüzehli qişanın rəngi asimmetrik olan 12 yaşlı uşaq

Pediatrik oft./Çəpgözlük

12 yaşlı uşağın göz qapaqlarında, bəbəklərində və qüzehli qişasının rəngində asimmetriya qeyd edilir. Ananın sözlərinə görə uşağın 2 yaşında boyunun sol tərəfindəki artıq törəmə götürüləndən sonra bu vəziyyət dəyişməyib. Patoloji anatomik diaqnoz neyroblastomadır. Ən çox ehtimal olunan diaqnoz hansıdır?