Bu səhifədə istifadə olunan materiallar Amerika Oftalmologiya Akademiyasının (AAO) saytındakı “Diagnose This” bölməsindən götürülüb Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək diqqətinizə təqdim edilir.