Buynuz qişa/Refraktiv cərrahiyyə – Sual 11

Yichieh Shiuey, MD | Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School

Tərcümə etdi: Dr. Nurlana Quliyeva
e-mail: dr.n.quliyeva@gmail.com

Şəkil 1-3. Şimali Afrikadan olan və xroniki konyunktivitdən əziyyət çəkən qadının göz qapaqlarının selikli qişasında subkonyunktival xətşəkilli çapıqlaşma nəzərə çarpır.

Şəkil 2.

Şəkil 3. Perilimbal nahiyədə şəkli güclənmiş çökəkliklər görünür.

Anamnez

Uzun müddət davam edən traxoma müalicəyə daha çətin tabe olur. Qapaq deformasiyalarının və buynuz qişanın transplantasiyası üçün cərrahi müalicə potensial seçimdir, lakin traxomadan əziyyət çəkən əhali üçün əlçatan deyil. Bu ölkələrdə vəziyyətdən ən uyğun çıxış yolu xəstəliyin  qarşısının alınmasıdır.

Suallar və cavablar
1. Bu vəziyyətdə qadında xroniki konyunktivitin səbəbi nədir?
Cavab:

Traxoma.

2. Şəkil 1 və 2-də əlamətin eponimi nədir?
Cavab:

Arlt xətləri.

3. Şəkil 1 və 3-də görüntünün eponimi nədir və bu əlamətlər nəyi ifadə edir?
Cavab:

Herbert çuxurcuqları. Bunlar çapıqlaşmış perilimbal follikullardır.

4. Bu vəziyyətdə diaqnoz necə qoyulur?
Cavab:

Endemik ərazilərdə diaqnoz adətən yalnız klinik əlamətlərə əsasən qoyulur. Bununla belə, diaqnoz konyunktival yaxmanın Gimza üsulu ilə boyanması vasitəsilə təsdiqlənə bilər ki, bu zaman sitoplazmadaxili əlavələr müşahidə olunur. Gimza sınağında mənfi nəticə klinik cəhətdən faydalı deyil, çünki yalançı mənfi nəticə nisbəti 70-90 % qədər ola bilər. Daha müasir üsul flüoressein monoklonal anticisimlərin boyanmasıdır. Buna misal olaraq xlamidiya üçün həm yüksək həssaslığa (94%), həm də yüksək spesifikliyə (88%) malik olan Micro-Trak testini göstərmək olar.

5. Xəstəliyin müalicəsi necə aparılır?
Cavab:

Kəskin traxomanın müalicəsi gündəlik 1,0-1,5 q oral tetrasiklin və ya iki həftə ərzində 100 mq oral doksisiklin ilə sistem terapiya ilə aparılır. Sistem antibiotiklər verilirsə, yerli antibiotiklərə ehtiyac yoxdur. Xəstə uşaq və ya hamilə qadın olarsa, sistem eritromisin əvəz edilə bilər.

Cavablara bax