Orbita/Okuloplastika – Sual 5

Ramin Tayani, M.D., M.P.H.
Aaron Fay, MD
Peter A.D. Rubin, MD
Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School

Şəkil 1
Şəkil 1-2. Klinik təsviri və histologiyası.

Şəkil 2

Suallar və cavablar
1. Siz hansı diaqnozu qoyardınız?
Cavab:

Kontagioz molyusk.

2. Bu törəmə üçün xarakterik klinik və histopatoloji əlamətlər hansılardır?
Cavab:

Törəmələr çoxsaylı, günbəz şəkilli, dəri rəngində, adətən diametri 1-3 mm olan düyünlər şəklində müşahidə edilir. Düyünlərin mərkəzində göbək şəkilli çuxur qeyd edilir və içərisindən sarımtıl, pendirvari material ifraz olunur. Histoloji olaraq epidermisdə invaziv akantozun invaginasiya olunaraq armudvari paycıqların formalaşması qeyd edilir. Rənglənmiş akantolitik epidermis hüceyrələrinin sitoplazmasında viruslar replikasiya olunaraq, geniş, homogen, bənövşəyi rəngli, intrasitoplazmatik cisimciklər (molyusk cisimcikləri) şəklində görünür. Epidermisin dərin qatlarında bazal qata yaxın hissədə viruslar çox kiçik ölçülü, eozinofil, intrasitoplazmatik əlavələr şəklində görünür. Cisimciklər səthə yaxınlaşdıqca onlar ifrat dərəcədə böyüyərək, zədələnmiş hüceyrələrin ölçülərinə çatırlar. Epidermis qatında iri ölçülü eozinofil cisimciklər dəyişərək bazofil xüsusiyyət əldə edirlər.

3. Bu törəmənin etiologiyası barədə nə deyə bilərsiniz?
Cavab:

Kontagioz molyusk iri ölçülü poksviruslar qrupuna daxil olan viruslar tərəfindən törədilir.

4. Törəmə hansı ağırlaşmalar verə bilər?
Cavab:

Əgər düyünlər kirpik kənarında yerləşərsə, o zaman konyunktiva kisəsi ilə kontakt nəticəsində xəstəlik follikulyar konyunktivitlərlə ağırlaşa bilər.

5. Hansı sindromlar zamanı qeyd olunan törəmələrə rast gəlmək olar?
Cavab:

Viskot-Aldriç sindromu (atopik dermatit, trombositopenik purpura, normal meqakariositlər, lakin kiçikölçülü qüsurlu trombositlər və infeksion amillərə qarşı yüksək həssaslıq əlamətləri ilə təzahür edir) və qazanılmış immunçatışmazlıq sindromunda (QİÇS) rast gəlmək olar.

6. Bu xəstəliyi necə müalicə edərdiniz?
Cavab:

Xəstə dinamik müşahidədə olmalıdır. Düyünlərdən cərrahi eksiziya, krioterapiya və ya qaşıma yolu ilə azad olmaq olar.

Cavablara bax