Tor qişa/Uveitlər – Sual 14

Rosa Y Kim, MD | Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School
Donald J. D'Amico, MD | Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School

Tərcümə etdi: Dr. Firəngiz İbrahimova
e-mail: fibrahimova511@gmail.com

Şəkil 1.

Bu, asimptomatik xəstənin sol gözüdür.

Suallar və cavablar
1. Diaqnoz nədir?
Cavab:

Optik disk çuxuru.

2. Neçə faiz halda bu diaqnoza ikitərəfli rast gəlinir?
Cavab:

Optik disk çuxurlarının təxminən 10%-15%-i ikitərəflidir.

3. Bu vəziyyətdə tor qişada hansı dəyişiklikləri görmək olar?
Cavab:

Tədricən peripapilyar xorioretinal atrofiya və tor qişa piqment epitelinin dəyişiklikləri  inkişaf edə bilər. Optik sinir çuxurları olan xəstələrin 40-50%-də makulanın qopmasını  və ya torlu  qişanın əvvəlki qopmasını göstərən dəyişikliklər olur.

4. Görmə sahəsinin hansı növ qüsurlarını bu vəziyyətlə əlaqələndirmək olar?
Cavab:

Simpson (1987) bildirib ki, optik disk çuxuru qüsurunda qövsvari skotomalar ola bilər, bu da  çox güman ki, optik disk çuxurunun təsirindən yerini dəyişən sinir liflərinin pazının olmamasını əks etdirir. Daha böyük çuxurlar böyük Bejerrum tipli skotomalar və ya hətta görmə sahəsinin yuxarı hissəsinin qüsurları ilə müşayət oluna bilər.  Walsh və Hoyt göstərdi ki, optik disk çuxurları ilə əlaqəli daha çox rast gəlinən görmə sahəsi qüsuru kor ləkənin genişlənməsidir. Görmə sahəsinin başqa bir qüsuru, makulanın seroz qopması ilə əlaqədar mərkəzi görmə sahəsindəki  müvafiq dəyişikliklərdir.

5. Makula qopması üçün hansı müalicə üsulları var?
Cavab:

Brockhurst (1975), Gass (1977) və Theodossiasdis (1977) torlu qişanın seroz qopma sahələri ilə optik disk arasında bir və ya bir neçə sıra arqon lazer yanıqlarından istifadə etmişlər. Onların hamısı seroz qopmaya yaxşı təsir etdiyini bildirmişlər. Bununla belə, bu tədqiqatlarda müalicə olunmuş və olunmamış gözlər arasında görmə itiliyində fərq daha az nəzərə çarpırdı.

6. Seroz qopmanın ən çox qəbul edilən izahı hansıdır?
Cavab:

Sugar (1962) şüşəvar cisim mayesi optik çuxurdan subretinal sahəyə sızaraq tor qişanın qopmasına səbəb olması fikrini irəli sürdü. Bu daha sonra Brockhurst (1975) tərəfindən təsdiq edildi.

Cavablara bax