Buynuz qişa/Refraktiv cərrahiyyə – Sual 8

Scott Burk, MD/PhD | Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School

Tərcümə etdi: Dr. Nurlana Quliyeva
e-mail: dr.n.quliyeva@gmail.com

Şəkil 1. 

Şəkil 1-2. Eyni patololoji vəziyyətdən əziyyət çəkən 2 fərqli şəxsin göz almasının ön seqmentinin fotosu.

Şəkil 2.

Suallar və cavablar
1. Diaqnoz nədir?
Cavab:

Buynuz qişanın xəlbirvari (Lattice) distrofiyası.

2. Bu vəziyyət üçün uyğun əlamətlər hansılardır?
Cavab:

Təkrarlanan epitelial eroziyalar, həyatın dördüncü dekadasından başlayaraq çapıq toxumasının əmələ gəlməsi və görmənin itirilməsi ilə nəticələnən vəziyyət.

3. Xəstəliyin əlamətləri başqa hansı pataloji vəziyyətlərlə qarışıq salına bilər?
Cavab:

Buynuz  qişada nəzərə çarpan sinir və damar şəbəkələrinin əmələ gəlməsi xəlbirvari xətləri xatırlada bilər. Təkrarlanan eroziyalar HSV keratitinə bənzəyir.

4. Bu xəstəliyin patafiziologiyası nədir?
Cavab:

Amiloid maddənin ön  stromada toplanması. Buynuz qişanın xəlbirvari distrofiyası ayrıca və ya sistemik amiloid xəstəliyi ilə müştərək ola bilət. Buynuz qişa patalogiyası və sistemik amiloid  birgə rast gəlinərsə, buna bəzi hallarda Meretoya variantı da deyilir.

5. Bu patalogiyanın irsi ötürülməsi necədir?
Cavab:

Autosom dominant.

6. Hansı növ müalicə məsləhət görərdiniz?
Cavab:

Xəlbirvari distrofiyanın erkən mərhələlərində müalicə təkrarlanan eroziv epizodların lubrikantlar vasitəsilə minimuma endirilməsinə yönləndirilir çünki, çapıqlar və nahamarlıqlar artdıqca görmə qabiliyyəti zəifləyir. Belə vəziyyətdə hava keçirən sərt kontakt linzalar da effektiv ola bilər. Görmə qabiliyyəti daha çox zəifləyərsə səthi keratoektomiya, eksimer fototerapevtik keratoektomiya və son olaraq  penetran keratoplastika tələb oluna bilər.

7. Buynuz qişa transplantasiyasından sonra bu vəziyyət yenidən təkrarlana bilərmi?
Cavab:

Bəli, hətta buynuz qişa transplantasiyasından sonra  pataloji vəziyyətin yenidən təkrarlanma halları müşahidə olunur.

Cavablara bax