Histopatologiya – Sual 1

Yichieh Shiuey, MD
Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School

Şəkil 1
Bu histoloji preparat görməsinin zəifləməsindən şikayət edən xəstənin buynuz qişasının biopsiya olunmuş materialından hazırlanıb. Boyama Meyson üsulu ilə həyata keçirilib.

Suallar və cavablar
1. Siz hansı diaqnozu qoyardınız?
Cavab:

Granular corneal dystrophy Buynuz qişanın qranulyar (dənəvər) distrofiyası

2. Stromal qırmızımtıl depozitlər nədən təşkil olunub?
Cavab:

Hialindən

3. Əgər irsidirsə, hansı xüsusiyyətlərə malikdir?
Cavab:

Bu xəstəlik irsi xüsusiyyətə malik olub, autosom dominant tiplidir.

4. Bu patologiyadan əziyyət çəkən xəstələrdə görmənin zəifləməsindən əlavə hansı simptomlar müşahidə oluna bilər?
Cavab:

Buynuz qişanın granulyar distrofiyası zamanı buynuz qişada təkrarlanan eroziyalarla müşahidə olunur.

5. Bu xəstəlikdən əziyyət çəkən xəstələr adətən hansı yaşda görmənin azalmasından əziyyət çəkməyə başlayırlar.
Cavab:

Adətən əlli yaşına qədər xəstələrdə görmənin zədələnməsi müşahidə edilmir.

6. Buynuz qişanın transplantasiyasını həyata keçirməklə xəstəliyi tam müalicə etmək olarmı?
Cavab:

Buynuz qişanın transplantasiyasından bir il sonra transplantatın mərkəzi və səthi hissələrində zədələnmələr baş verir. Buynuz qişanın birincili səthi zədələnmələri, eləcə də transplantatın zədələnmələri zamanı fototerapevtik keratektomiyadan istifadə etmək olar.

Cavablara bax