Neyrooftalmologiya – Sual 8

Michael Tolentino, MD | Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School

Tərcümə etdi: Dr. Nurlana Quliyeva
e-mail: dr.n.quliyeva@gmail.com

Şəkil 1.

Şəkil 2.

Şəkil 1 və 2-də  neyrooftalmoloji  göz müayinəsinə gələn pasientdə aparılan Humfrey görmə sahəsi testinin nəticələri göstərilmişdir.

Suallar və cavablar
1. Görmə sahəsinin qüsurunu təsvir edin.
Cavab:

Bu şəkillərdə şaquli orta xəttə qədər bitemporal görmə sahəsi qüsuru görünür.

2. Belə görmə sahəsi qüsurunun ən çox ehtimal olunan səbəbi nədir?
Cavab:

Belə görmə sahəsi qüsurunun ən çox ehtimal olunan səbəbi türk yəhərindəki xiazmal kütlə kimi tanınan hipofizin adenomasıdır.

3. Belə görmə sahəsi qüsuruna başqa nə səbəb ola bilər?
Cavab:

Qeyri-xiazmal psevdo bitemporal sahə qüsurlarının səbəbləri arasında əyilmiş optik disklər, sektoral piqment retiniti , sekosentral skotomalar, optik sinir diskinin ödemi, optik sinir başının druzlari, göz qapaqlarının sallanması, xlorokin kimi dərmanlar, ikitərəfli retinal qopmalar və isteriya ola bilər.

4. Görmə sahəsinin belə qüsuru hansı növ nistaqmla müşaiyət oluna bilər?
Cavab:

Təkanvari nistaqm (See-saw nystagmus). Bu, gözlərin saat əqrəbi və ya saat əqrəbinin əksi istiqamətində fırlanması ilə müştərəkləşən nistagm olub, dəqiqədə 150-dən 300-ə kimi dövrə vura bilir. Gözlərin aşağı doğru baxırmış kimi görünərək  yuxarı qalxması və məcburi təkanvari əsmələrlə enməsi müşahidə olunur.

Cavablara bax