Buynuz qişa/Refraktiv cərrahiyyə – Sual 3

Scott Burk, MD/PhD
Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School

Şəkil 1a
Şəkillər-1a-1b. 39 yaşlı kişi gözündəki ağır dərəcəli dözülməz ağrılardan şikayət edir.

Şəkil 1b

Suallar və cavablar
1. Sizin diaqnoz nədir?
Cavab:

Herpes simplex keratiti. Budaqvari zədələnmə ilə müşahidə olunan terminal qovuqcuqlar HSV keratiti üçün xarakterikdir.

2. Differensial diaqnoz zamanı nəyi nəzərdən keçirə bilərsiniz?
Cavab:

1) Herpes zoster, ancaq HZV budaqvari zədələnmsəi terminal qovuqcuqlarla müşahidə edilmir. 2) sağalan eroziyanın psevdo-dendritlər şəklində görünməsi. 3) Həmçinin bəzi kontakt linza istifdəçilərində psevdo-dendritlərin görünməsi.

3. Hansı əlavə müayinələr həyata keçirilməlidir?
Cavab:

HSV keratiti müxtəlif formalarda təzahür edə bilər.Əgər buynuz qişada klassik görüntü müşahidə olunarsa, əlavə müayinəyə ehtiyac olmadan klinik əlamətlər əsasında diaqnoz qoyulur. Ancaq buynuz qişadakı dəyişikliklər atipik olarsa, o zaman, Tzank  yaxması, virus kulturası və ya polimeraz zəncirvari reaksiyalar həyata keçirilməlidir.

4. Siz hansı müalicəni tövsiyyə edərdiniz?
Cavab:

Trifluorothymidine 1%-li məhlulu (Viroptic) gündə 9 dəfə. Alternativ olarq, 3%-li vidarabin məlhəmi (Vira A) gündə 5 dəfə istifadə oluna bilər. Terapevtik effekti qiymətləndirmək üçün xəstələr 48 saatdan sonra təkrar müayinə olunmalıdırlar. Növbəti müayinələr müalicənin gedişindən asılıdır.

5. Okulyar HSV infeksiyasının ağırlaşmaları hansılardır?
Cavab:
  1. Buynuz qışanın hissiyyatının aşağı düşməsi nəticəsində Neyrotrofik xora.
  2. HSV buynuz qişanın stromasının zədələnməsi ilə müşahidə olunan diskvari keratit və ya nekrozlaşan interstisial keratit.
  3. HSV ilə buynuz qişanın zədələnməsi olmadan belə ön uveitlər.
  4. HSV həmçinin nadir hallarda retinitlərə səbəb ola bilər.
Cavablara bax