Buynuz qişa/Refraktiv cərrahiyyə – Sual 13

Scott Burk, MD, PhD | Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School

Tərcümə etdi: Dr. Nurlana Quliyeva
e-mail: dr.n.quliyeva@gmail.com

Şəkil 1.

Şəkil 1- 3 gözün ön seqmentinin müxtəlif şəxslərdə olan fotosudur.

Şəkil 2.

Şəkil 3.

Suallar və cavablar
1. Diaqnoz nədir?
Cavab:

Band (lentvari) keratopatiya.

2. Bu vəziyyətin patofiziologiyası nəcədir?
Cavab:

Kalsiumun (hidroksiapatitin) epitelial mermbranda, Bouman qatında və səthi stromada çökərək, toplanmasıdır. Ümumiyyətlə, kalsiumun çökməsinə səbəb olan amillər gözyaşı təbəqəsində kalsiumun və fosforun konsentrasiyası, onların həllolma qabiliyyəti, həmçinin pH ilə əlaqəlidir.

3. Hansı əsas şərtlər bu diaqnozu qoymağa əsas verir?
Cavab:

1. uveit, interstisial keratit və göz almasının subatrofiyası kimi xroniki göz xəstəlikləri;

2. hər hansı səbəbdən hiperkalsemiya;

3. hiperfosfatemiya;

4. irsi lentvari (band) keratopatiya;

5. toksik və civə buxarları;

6. afakik gözlərdə silikon yağı.

4. Bu vəziyyətin klinik təsviri necədir?
Cavab:

Xəstəlik adətən palpebral limbdən incə, ağ dənəvərliklər şəklində başlayır və tədricən buynuz qişanın səthinə yayılır.

5. Hansı müalicəni tövsiyə edərdiniz?
Cavab:

Kalsium çöküntüləri adətən kalsiumun EDTA ilə xelatlaşdırılması ilə və ya olmadan səthi keratektomiya ilə çıxarıla bilər. Eksimer fototerapevtik keratektomiya da müalicə üçün yaxşı seçimdir. Əsas səbəbi müalicə etmək əlbəttə ki, daha faydalıdır.

Cavablara bax