Buynuz qişa/Refraktiv cərrahiyyə – Sual 7

Scott Burk, MD/PhD. Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School.

Tərcümə etdi: Dr. Firəngiz İbrahimova
e-mail: fibrahimova511@gmail.com

Şəkil 1-3. Buynuz qişanın eyni halı olan üç fərqli şəxsdə ön seqmentin fotosu.

Suallar və cavablar
1. Sizin diaqnozunuz?
Cavab:

Stromanın ön qatlarında nəzərə çarpan ağ rəngli dənəli depozitlər buynuz qişanın dənəli (qranulyar) distrofiyasına xas əlamətdir.

2. Bu hal bütöv buynuz qişaya yayıla bilərmi?
Cavab:

Xeyr, dənəli distrofiya limb nahiyyəsinə yayılmır.

3. İrsi ötürülmə yolu hansıdır?
Cavab:

Autosom dominant.

4. Bu hal nə vaxt aşkar olunur?
Cavab:

Xəstəlik erkən yaşlarda meydana çıxır, lakin xəstələrdə uzun müddət əlamətləri olmur.

5. Əlamətlər hansılardır?
Cavab:

Görmə itiliyi tədricən azalır, az hallarda 0.05-dən aşağı düşür. Residivləşən eroziyalar az rast gəlinir.

6. Bu halda işıq mikroskopunda nə görmək olar?
Cavab:

Stromanın önündə yığılan hialin topaları Massonun trixrom boyası ilə yaxşı boyanır.

7. Hansı müalicəni məsləhət görərdiniz?
Cavab:

Dənəli distrofiyanın ilkin mərhələsində müalicəyə ehtiyac yoxdur. Əgər görmə itiliyi çox azalarsa, dəlib keçən keratoplastika nisbətən əhəmiyyətlidir, baxmayaraq ki, xəstəlik bir neçə ildən sonra residivləşə bilər.

Cavablara bax