Ümumi oftalmologiya – Sual 7

Yichieh Shiuey, MD | Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School

Tərcümə etdi: Dr. Firəngiz İbrahimova
e-mail: fibrahimova511@gmail.com

Şəkil 1.

Bu, fakoemulsifikasiya olunmuş xəstənin gözünün fotosudur. Kapsulotomiya “konservaçan” tərzdə aparıldı və linza kapsul kisəsinin içərisinə yerləşdirildi. Heç bir vitreus itkisi və ya digər fəsadlar müşahidə olunmadı. Əməliyyatdan bir həftə sonra arxa kamera linzasının mərkəzdə yaxşı yerləşdiyi qeyd edildi. Əməliyyatdan bir ay sonra arxa kamera linzasının fotodakı vəziyyətdə olduğu qeyd edildi.

Suallar və cavablar
1. Bu kliniki hal barədə nə düşünürsüz?
Cavab:

“Günəşin çıxması sindromu” adlanan arxa kamera linzasının desentrasiyası.

2. Xəstənin əməliyyatdan sonrakı tarixcəsi ilə bağlı hansı suallar yuxarıdakı halın səbəbini müəyyən etməkdə kömək edə bilər?
Cavab:

Xəstənin zədə alması və ya gözünü ovuşturması haqda soruşmaq vacibdir, çünki bunlar implantasiya edilmiş linzanın desentrasiyası üçün əhəmiyyətli risk amilləri ola bilər.

3. Əməliyyatın hansı xüsusiyyətləri yuxarıdakı hala səbəb ola bilər?
Cavab:

Linzanın sabit intrakapsulyar fiksasiyası üçün “konservaçan” kapsulotomiya davamlı əyrixətli kapsuloreksis qədər etibarlı deyil. Arxa kamera  linzası  əvvəlcədən şırımda (sulcus) yerləşdirilsəydi, yuxarıdakı vəziyyətin qarşısını almaq olardı.

4. Bu xəstədə hansı görmə şikayətləri ola bilər?
Cavab:

Bu xəstə görmənin azalmasından şikayətlənirdi və ən yaxşı korreksiya olunmuş görmə itiliyi 0.5 idi. Linzanın desentrasiyasından başqa görmənin azalmasına səbəb yox idi. Desentrasiyalı implantları olan xəstələr ən çox (azalan sıra ilə) görmənin zəifləməsindən, qamaşmadan, monokulyar diplopiyadan, işıq zolaqlarından, halqalarından, foto həssaslıqdan və xəyali təsvirlərdən şikayətlənirlər.

5. Bu xəstəni necə müalicə edərdiniz?
Cavab:

Xəstədə simptomlar varsa, linzanın yerini və ya özünü dəyişdirmək lazımdır. Desentrasiyanın əsas səbəbi asimmetrik haptik fiksasiyadırsa və kapsul dəstəyi varsa, hər iki haptikanı siliar şırımda yerləşdirmək üçün linzanın fırladılması çox vaxt kifayət edir. Əgər linzanı yaxşı mövqeyə döndərmək qeyri mümkün olursa, ön kamera linzası və ya arxa kamera linzasının yerləşdirilməsi ilə linzanın eksplantasiyası tələb oluna bilər.

Cavablara bax