Buynuz qişa/Refraktiv cərrahiyyə – Sual 9

Scott Burk, MD, PhD | Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School

Tərcümə etdi: Dr. Nurlana Quliyeva
e-mail: dr.n.quliyeva@gmail.com

Şəkil 1.

Şəkil 1-3. Eyni patololoji vəziyyətdən əziyyət çəkən 3 fərqli şəxsin göz almasının ön seqmentinin fotosu.

Şəkil 2.

Şəkil 3.

Suallar və cavablar
1. Diaqnoz nədir?
Cavab:

Buynuz qişanın makulyar distrofiyası.

2. Bu vəziyyətin klinik şəklini təsvir edin.
Cavab:

Proqressivləşən, limbdən limbə doğru buynuz qişanın bütün qalınlığı boyu əmələ gələn ağ, ocaqvari çöküntülər və diffuz bulanma müşahidə olunur. Residivləşən eroziyalar gec-gec əmələ gəlsə də, görmə qabiliyyətinin itirilməsi həyatın 1, və ya 2-ci onilliyində diffuz stromal bulanma nəticəsində baş verir.

3. Bu vəziyyətin patafiziologiyası necədir?
Cavab:

Keratin sulfatın anormal sintezi nəticəsində mukopolisaxaridlərin depolanması baş varir.

4. Bu patalogiyanın irsi ötürülmə tipi necədir?
Cavab:

Autosom resessiv.

5. Hansı müalicəni məsləhət görərdiniz?
Cavab:

Müalicə növü olaraq adətən penetran keratoplastika seçilir və bu 5-25y aş arası dövrlərdə həyata keçirilə bilər.

6. Patalogiyanın yenidən təkrarlanma ehtimalı varmı?
Cavab:

Bəli. Xəlbirvari və dənəvər distrofiyalara nisbətən daha az olsa da, ancaq rast gəlinir.

Cavablara bax