Tor qişa/Uveitlər – Sual 13

Carmen Gonzales, MD | Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School
Lois Hart, RDMS | Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School

Tərcümə etdi: Dr. Firəngiz İbrahimova
e-mail: fibrahimova511@gmail.com

Şəkil 1.

Şəkil 1-2.  Bir həftə ərzində sol gözdə  tədricən artan  görmə zəifliyindən şikayətlənən 67 yaşlı xəstəninn ultrasəs müayinəsi.  Üç ildir ki, şəkərli diabetdən əziyyət çəkir. Əvvəllər  göz əməliyyatları keçirməyib. Şüşəvari cisim  qanaxması olduğu üçün göz dibinin görüntüsü yoxdur. Arxa seqmentin patologiyasını istisna etmək üçün ultrasəs tələb olunur.

Şəkil 2.

Suallar və cavablar
1. B-skan ultrasəs müayinəsinin nəticələrini təsvir edin.
Cavab:

Skan normal sərhədlənmiş fakik göz almasını göstərir. Qalınlaşmış, qeyri-müntəzəm konturlu, orta və yüksək əks etdirmək qabiliyyəti olan, V-şəkilli membran,  peripapilyar nahiyənin burun tərəfində birləşir, arxadan isə qapalı qıf kimi görünür. Bu membranın həm ön, həm də arxa tərəfində aşağı əks-sədalar qeyd olunur.

2. Bu müayinənin ilk diaqnostik təhlili necədir və düzgün diaqnoz hansıdır?
Cavab:

İlk təəssürat – subretinal qalıqlara arxadan bağlanmış tam, qıf şəkilli torlu qişanın qopmasıdır. Düzgün cavab şüşəvari cismin arxa qopmasıdır (posterior vitreous detachment – PVD). Şüşəvari boşluğa qanaxma PVD ətrafında toplana bilər və bu membrana qalınlaşmış və qeyri-müntəzəm görünüş verir.

3. Müayinənin hansı ultrasəs xüsusiyyətləri diaqnozu daha çox təsdiq edir?
Cavab:

Membranın birbaşa diskdə deyil, peripapilyar nahiyənin burun tərəfinə daxil olması PVD-dən xəbər verir. Kinetik məlumat da faydalı ola bilər.

4. Diaqnozu qoymaqda hansı klinik məlumat əhəmiyyətlidir?
Cavab:

Torlu qişanın qopması olan xəstələr tez-tez “pərdələr” kimi təsvir edilən ani görmə pozğunluqlarından və fotopsiyaların mövcudluğundan şikayətlənirlər. Miopiya və travma tor qişa qopması üçün digər risk amilidir. Bu xəstənin anamnezində şəkərli diabet xəstəliyinin olması aldadıcı ola bilər, çünki proliferativ vitreoretinopatiya və torlu qişanın traksion qopması ilə vitreus qanaxması gözlənilə bilər. Əgər xəstə əvvəllər müxtəlif göz əməliyyatları keçiribsə, göz içərisində membranların anatomik yerdəyişməsi ola bilər.

5. Ən düzgün klinik yanaşma hansı olardı?
Cavab:

Bu xəstə bir neçə ay ərzində müşahidə olunub, digər gözündə proliferativ diabetik retinopatiyanın müalicəsi üçün fotokoaqulyasiya aparılıb. Şüşəvari cismə qanaxmanın spontan reabsorbsiyası baş vermədiyi üçün vitrektomiya əməliyyatı aparıldı.

Cavablara bax