Orbita/Okuloplastika – Sual 10

Corey Westerfeld, M.D. | Massachusetts Eye & Ear Infirmary
Aaron Fay, M.D. | Massachusetts Eye and Ear Infirmary

Tərcümə etdi: Dr. Firəngiz İbrahimova
e-mail: fibrahimova511@gmail.com

Şəkil 1.

Müayinəyə gələndə xəstənin xarici görünüşü.

Şəkil 2.

Xəstənin üst göz qapaqları yüngülcə yuxarı çəkilib.

Anamnez

68 yaşlı kişi bir neçə aydır ki, davam edən göz qapaqlarının sallanmasından, gözdə yanma və qıcıqlanmadan şıkayət edir.

Suallar və cavablar
1. Hansı diaqnozu qoyardız?
Cavab:

Bu, sallaq göz qapaqları sindromudur.

2. Bu vəziyyət üçün hansı əlamətlər xasdır?
Cavab:

Sallaq göz qapağı sindromuna sallaq üst göz qapağının spontan çevrilməsi xasdır. Bu sindromu olan xəstələr çox vaxt birtərəfli və ya ikitərəfli, xroniki göz qıcıqlanmasından şikayət edirlər. Məxsusi kliniki əlaməti xroniki papilyar konyunktivitdir. Digər kliniki əlamətlərə ptoz, kirpiklərin ptozu və göz qapaqlarının imbrikasiyası (qırışması) aiddir.

3. Hansı anamnezi toplamaq lazımdır?
Cavab:

Adətən xəstələr üzüstə və ya zədələnmiş tərəfə yatarkən, mexaniki olaraq qapaqların çevrilməsindən və nəticədə konyunktivanın balışa və mələfəyə sürtünərək qıcıqlanmasından şikayət edirlər.

4. Bu halın hər hansı histopatoloji əlamətləri varmı?
Cavab:

Sallaq göz qapağı sindromunun əsas  əlaməti  göz qapaqlarının tarzusunda elastin liflərinin azalmasıdır. Elastin Verxofun modifikasiya olunmuş boyası ilə boyanaraq müəyyən edilə bilər. Məhz bu, belə sindromlu xəstələrdə rigidliyin azalmasını izah edir.

5. Bu xəstəlikdə başqa hansı yanaşı hallara rast gəlinir?
Cavab:

Sallaq göz qapağı demək olar ki, həmişə piylənməsi olan xəstələrdə rast gəlinir. Qapaqları çox ovuşdurmaq və ya mexaniki təzyiq, keratokonus, hiperqlikemiya və yuxuda boğulmalarla (apnoye) da əlaqəsi var. Nəzərə almaq lazımdır ku, sallaq göz qapağı sindromu olan xəstələrdə  yuxuda obstruktiv boğulma potensial ölüm halıdır. Bu haqda müalicə həkiminə məlumat vermək lazımdır. Yuxu problemləri ilə məşğul olan mütəxəssisdə də yoxlanmaq məsləhət görülür.

6. Hansı müalicə üsulları var?
Cavab:

Konservativ müalicə gözləri xüsusi qoruyucu vasitələrlə bağlamaqdan ibarətdir. Xüsusən də yatan zaman bunu etmək lazımdır. Nəmləndirici və steroid məlhəmlər də bir qədər faydalı ola bilər. Lakin çox vaxt əməliyyat məsləhətdir. Çərrahi müalicə qapağın horizontal olaraq qısaldılmasına yönəlib. Bu zaman ptozun birinci növbədə korreksiyası nəzərdə tutulmur. Qapağın qaldırılması iltihabın yox olmasına və nəticədə ptozun azalmasına gətirib çıxarır. Residivlərin qarşısını almaq üçün xəstələr göz önündə kiçik qalxan şəkilli qoruyucu vasitələri istifadə etmək haqqında təlimatlandırılmalıdırlar.

Cavablara bax