Ümumi oftalmologiya – Sual 5

Carmen Gonzales, MD
Lois Hart, RDMS
Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School

Şəkil 1
Şəkil 1-2. Bu 1984-cü ildən şəkərli diabetdən əziyyət çəkən və anamnezində hər iki gözündə anadangəlmə qlaukoması olan 56 yaşlı kişinin gözlərinin ultrasəs müayinəsinin təsvirləridir. Görmə itiliyi: OD-İşıq hissiyyatı; OS- 0 (sıfır).  TnOU-13. Ön seqment OU-Lentvari keratopatiya.OS-Tam yetişmiş katarakta. Ultrasəs müayinəsi sağ gözün arxa seqmentini qiymətləndirmək üçün həyata keçirilib.

Şəkil 2

Suallar və cavablar
1. B-scan ültrasəs müayinəsinin nəticələrinin təsvir et (Hər ikisi üfüqi müstəvidən çəkilib).
Cavab:

Ultrasəs müayinəsində normal konturlara malik iri ölçülü göz alması müşahidə edilir. Burada qüzehli qişa ilə eyni müstəvidə aydın şəkildə büllur və ya arxa kapsul qeyd edilmir. Retinoxoroidal qatda heç bir zədələnmə qeyd olunmur. Şüşəvari cisimin boşluğunda exogen, dairəvi, hərəkətli, akustik qeyri-müntəzəm daxili struktur müşahidə edilir.

2. Differensial diaqnozu həyata keçirərək hansı diaqnozu qoyardınız?
Cavab:

Bu təsvirə əsasən səhvən xoriodal melanoma kimi retinoxoriodal şişdən və ya anamnezdə travma olarsa, gözdaxili yad cisimdən şübhələnmək olar. Ancaq bu ehtimal ki, iri ölçülü buftalm gözün şüşəvari cisimində bulanmış büllurdur.

3. Belə vəziyyətlərdə kinetik tədqiqatların həyata keçirilməsi nə üçün vacibdir?
Cavab:

Kinetik tədqiqat metodlarının köməyi ilə şişi və luksasiya olunmuş bülluru bir-birindən differensasiya etmək olar. Hərəkətsiz kütlə şiş üçün daha xarakterikdir. Ancaq bəzi hallarda hərəkətsiz oturmuş büllur da müşahidə edilə bilər.

4. Gözün aksial uzunluğu neçədir və o, xəstənin anamnezinə uyğundurmu?
Cavab:

Aksial uzunluq təxminən 30 mm-dir ki, bu da anadangəlmə qlaukomaya və buftalm diaqnozuna xarakterdir.

5. Bu diaqnozun qoyulmasında daha hansı anamnestik məlumatlar faydalı olardı?
Cavab:

Dislokasiya olunmuş büllur Marfan sindromu, homosistinuriya, Weill- Marchesani sindromu, sifilis və tor qişanın piqment distrofiyası kimi müxtəlif hallarda da müşahidə oluna bilər. Ona görə də anamnezin toplanması çox vaxibdir.

Cavablara bax