Buynuz qişa/Refraktiv cərrahiyyə – Sual 4

Scott Burk, MD/PhD
Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School

Şəkil 1
Şəkil 1-3. Bu üç müxtəlif fotoşəkil buynuz qişanın eyni zədələnməsinin müxtəlif variasiyalarıdır.

Şəkil 2

Şəkil 3

Suallar və cavablar
1. Sizin diaqnoz nədir?
Cavab:

Bazal epithelial membran distrifiyası.

2. Bu zədələnmə üçün xarakter yaş dövrü hansıdır?
Cavab:

Simptomlar erkən ahıl yşlarda meydana çıxır.

3. Hansı simptomları mövcuddur?
Cavab:

Simptomlar müxtəlifdir. Beləki, səhər saatlarında zəif qıcıqlanmadan, ağır dərəcəli eroziyalara qədər müşahidə oluna bilər.

4. Patofiziologiyası barədə nə deyə bilərsiniz?
Cavab:

Epitel zəif yapışqanlıq qabiliyyətinə malik çoxqatlı bazal membran hazırlayır. Adətən bu membranın epitelin arasinda qabarması və ikiləşməsi müşahidə olunur. İntraepitelial bazal membran qatları epitel hüceyrələrinin normal miqrasiyasına mane olur. Nəticə etibarı ilə zəif adgeziv qabiliyyətə malik intraepitelial epitel əlavələrin əmələ gəlməsinə səbəb olur.

5. Siz hansı müalicəni tövsiyyə edərdiniz?
Cavab:

Konservativ müalicənin əsas məqsədi baş verə biləcək eroziyanın qarşısını almaqdan ibarətdir. Bunun üçün surtunmə qabiliyyətini azaldan damcılardan, gözə sarğı qoyulmasından və ya bondaj kontakt linzalaradan istifadə edilə bilər. Subepitelial  anormal epitelin təmizlənməsi və nadir hallarda səthi keratektomiya həyata keçirilə bilər.

Cavablara bax